Om gendannelse af enhedens indhold

Når du gendanner enhedens indhold, anbefales det at bruge et USB-kabel i stedet for Bluetooth, fordi det gør gendannelsen meget hurtigere. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning via et USB-kabel under Om tilslutning af enheden via et USB-kabel.

Værd at vide, når du er i guidens vindue til valg af fil

Den seneste sikkerhedskopi fra den aktuelt tilsluttede enhed er som standard valgt. Hvis den tilsluttede enhed ikke har nogen eksisterende sikkerhedskopier, er den seneste eksisterende sikkerhedskopi, der er defineret i henhold til datoen, som standard valgt. Bemærk, at hvis du tidligere har brugt Nokia PC Suite til at oprette sikkerhedskopier af enhedens indhold, kan du gendanne sikkerhedskopierne med Nokia Ovi Suite.

Hvis du vælger at gendanne en anden sikkerhedskopi, opdateres visningen automatisk i henhold til den valgte fils indhold. Kun det indhold, der kan gendannes på den aktuelt tilsluttede enhed, vises. Indhold, der er sikkerhedskopieret fra en anden enhed, er muligvis ikke kompatibelt med den aktuelt tilsluttede enhed.

DRM-licenserne til dine musiknumre, og dine kort og talevejledningsfiler bliver ikke sikkerhedskopieret, og derfor kan de ikke gendannes til din enhed. Du kan dog gendanne DRM-licenserne og hente dine kort og talevejledningsfiler igen. Du kan finde flere oplysninger under Gendannelse af musiklicenser efter gendannelse og Hentning af kort.

Ovi Nokia Help info Om gendannelse af enhedens indhold Bemærk!

Hvis du får en advarsel om en muligvis ændret sikkerhedskopi, anbefales det ikke at gendanne filen til din enhed. Filen kan indeholde skadeligt software, og hvis den gendannes til din enhed, kan den skade enheden.

 

Værd at vide, når du er i guidens vindue til visning af status for gendannelsen

Hvis du gendanner indhold til den samme enhedsmodel som din tidligere enhed, skal du genstarte enheden for at fuldføre gendannelsen. Hvis du gendanner indhold til en anden enhedsmodel end din tidligere enhed, er det ikke nødvendigt at genstarte den.

Ovi Nokia Help info Om gendannelse af enhedens indhold Bemærk!

Hvis du gendanner indhold via en Bluetooth-forbindelse, skal du slutte enheden til computeren, efter du har genstartet enheden.

Se også:

Fejlfinding af sikkerhedskopiering og gendannelse

 

 

Om gendannelse af enhedens indhold