Om automatisk sikkerhedskopiering

Du kan automatisk foretage en daglig sikkerhedskopiering af alle dine personlige data. De personlige data omfatter følgende:

  • kontakter

  • kalenderelementer

  • beskeder

  • noter

  • lokaliteter

  • browser-bogmærker

  • webfeeds af de podcasts, du har bestilt.

 

Automatisk sikkerhedskopiering er som standard slået fra, men du kan slå automatisk sikkerhedskopiering til under Funktioner > Indstillinger > Mine enheder. Samme sted kan du også ændre hyppigheden af automatisk sikkerhedskopiering (om den f.eks. skal foretages dagligt eller ugentligt), og hvor sikkerhedskopien gemmes på computeren.

Ovi Nokia Help info Om automatisk sikkerhedskopiering Bemærk!

Du skal afslutte sikkerhedskopieringsguiden, før du ændrer disse indstillinger.

 

Der foretages først en automatisk sikkerhedskopiering, når du ikke har brugt Nokia Ovi Suite i et vist tidsrum. Den automatiske sikkerhedskopiering tager kun nogle få minutter, og du kan fortsætte med at bruge Nokia Ovi Suite uden afbrydelser under sikkerhedskopieringen. Det anbefales, at du ikke opretter adgang til enhedens indhold under den automatiske sikkerhedskopiering.

Status for den automatiske sikkerhedskopiering vises i enhedsområdet. Du får også vist en meddelelse i enhedsområdet, når den automatiske sikkerhedskopiering er fuldført. Hvis den automatiske sikkerhedskopiering af en eller anden grund mislykkedes, kan du blot vente på, at den næste automatiske sikkerhedskopiering finder sted.

Der vises en påmindelse i enhedsområdet efter et bestemt tidsrum, hvis det ikke var muligt at foretage en automatisk sikkerhedskopiering. Påmindelsen vises efter tre dage eller tre uger, afhængigt af hvilken hyppighed du har angivet for foretagelse af automatisk sikkerhedskopiering (daglig eller ugentlig).

Nokia Ovi Suite sletter automatisk tidligere sikkerhedskopier fra computeren for at sikre, at der er tilstrækkelig ledig hukommelse.

 

Om navngivning af sikkerhedskopien

Sikkerhedskopiens standardnavn består af navnet på enheden og den dato, sikkerhedskopien blev oprettet. Hvis du har foretaget en manuel sikkerhedskopiering, og der også findes en automatisk sikkerhedskopi for den samme dag, hjælper sikkerhedskopiens navn dig med at skelne mellem de to kopier. Navnet på den automatiske sikkerhedskopi indeholder ordet “auto”, f.eks. [enhedens navn]_2009-01-22_auto.nbu, hvilket ikke er tilfældet med navnet på den manuelle sikkerhedskopi, f.eks. [enhedens navn]_2009-01-22.nbu. Hvis du foretager flere manuelle sikkerhedskopieringer den samme dag, indeholder sikkerhedskopiens navn også klokkeslættet for sikkerhedskopieringen.

Du kan frit omdøbe sikkerhedskopien. Klik på Gennemse i vinduet til valg af indhold, og indtast det nye navn til filen i feltet Filnavn. Klik på Gem for at gemme filen på den ønskede placering og lukke dialogboksen.

Se også:

Om sikkerhedskopiering af enhedens indhold

Om automatisk sikkerhedskopiering