Oversigt over internetforbindelser

Forbindelse til internettet

Du kan bruge din mobilenhed til at oprette forbindelse til internettet med en computer. Du skal i så fald tilslutte mobilenheden til computeren via et USB-kabel eller oprette forbindelse via Bluetooth. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over tilslutningstyper.

Værd at vide om internetforbindelser

  • Hvis du bruger en enhed med to SIM-kort (en dobbelt SIM-enhed), benyttes SIM1 til at oprette en internetforbindelse. SIM1 er enhedens interne SIM-kortholder. Hvis du vil oprette en internetforbindelse med det andet SIM-kort, skal du bytte om på SIM-kortene i enheden.

  • Vær opmærksom på, at ud over standardgebyrerne for en internetforbindelse, kan netværksoperatøren opkræve ekstra omkostninger, hvis du slutter dig til internettet uden for dit hjemmenetværk.

  • Overførsel af store mængder data gennem en internetforbindelse kan medføre høje omkostninger til dataoverførsel. Nokia Ovi Suite viser en advarselsbesked, når du har overført en vis mængde data gennem en internetforbindelse. Hvis du vil ændre den mængde overførte data, for hvilken der vises en advarselbesked, skal du gå til Funktioner > Indstillinger > Tilslut internettet. Du kan også vælge ikke at få vist advarselsbeskeden overhovedet. Når advarselsbeskeden vises, kan du stadig fortsætte dataoverførslen, hvis du vil. Hvis du afbryder forbindelsen til internettet, afbrydes den igangværende dataoverførsel også.

  • Nokia Ovi Suite bruger Internet Explorers proxyindstillinger for internetforbindelser, bortset fra proxyens brugernavn og adgangskode. Hvis internetforbindelsen ikke virker, kan du indstille proxyens brugernavn og adgangskode manuelt. Dette gøres ved at vælge Funktioner > Indstillinger. Proxyindstillinger findes i fanen Generelt. Kontakt it-personalet eller tilsvarende, hvis du har behov for yderligere oplysninger.

 

Du kan finde en detaljeret vejledninger under Oprettelse af en internetforbindelse.

Se også:

Oversigt over startsiden

Oversigt over internetforbindelser