Oprettelse af en internetforbindelse

Hvis du bruger en enhed med to SIM-kort (en dobbelt SIM-enhed), benyttes SIM1 til at oprette en internetforbindelse. SIM1 er enhedens interne SIM-kortholder. Hvis du vil oprette en internetforbindelse med det andet SIM-kort, skal du bytte om på SIM-kortene i enheden.

Du kan oprette en internetforbindelse for første gang ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Opret forbindelse nu i visningen Startside.

 2. Internetforbindelsen oprettes på en af følgende måder, afhængigt af den enhed, du bruger:

  • Forbindelsen oprettes automatisk ELLER

  • Du skal vælge den operatør, der skal bruges ved oprettelse af en internetforbindelse. Vælg din netværksoperatør (den operatør, hvis netværk du abonnerer på) på listen med operatører i dit hjemland. Klik derefter på Opret forbindelse.

 

Ovi Nokia Help tip Oprettelse af en internetforbindelse Tip!

Hvis din netværksoperatør ikke vises på listen, kan du definere indstillingerne for internetforbindelsen ved at angive forbindelsesoplysningerne. Klik derefter på Opret forbindelse.

Hvis der opstår en fejl, skal du klikke på Prøv igen, hvis du vil forsøge at oprette forbindelse igen med de samme indstillinger eller på Tilbage for at kontrollere den operatør, der skal bruges, eller for at kontrollere, at forbindelsesindstillingerne er korrekte.

Hvis du har en anden Nokia Ovi Suite-visning end startsiden åben, kan du vælge Funktioner > Opret forbindelse til internet for at oprette en internetforbindelse. Hvis computeren allerede har forbindelse til internettet, kan du desuden bruge denne indstilling til at oprette en anden internetforbindelse.

 

Når du har oprettet forbindelse til internettet, kan du se detaljerede oplysninger om forbindelsen i området til venstre på startsiden. Der vises følgende oplysninger:

 • Anvendt operatør eller adgangspunkt.

 • Varighed af den aktuelle internetforbindelse.

 • Den mængde data, der blev overført under den aktuelle internetforbindelse.

 

Ovi Nokia Help info Oprettelse af en internetforbindelse Bemærk!

Hvis du har en anden Nokia Ovi Suite-visning end startsiden åben, er det angivet i enhedsområdet, at du har forbindelse til internettet.

 

Afbrydelse af forbindelsen til internettet

Du kan afbryde forbindelsen til internettet ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du har Nokia Ovi Suite-startsiden åben, skal du klikke på Afbryd forbindelse i området til venstre på startsiden.

 • Hvis du har en anden Nokia Ovi Suite-visning åben, skal du vælge Funktioner > Afbryd forbindelse.

 

Ovi Nokia Help info Oprettelse af en internetforbindelse Bemærk!

Hvis du lukker Nokia Ovi Suite, mens en internetforbindelse er åben, afbrydes internetforbindelsen.

 

Oprettelse af en internetforbindelse med tidligere brugte indstillinger

Du kan oprette en internetforbindelse med tidligere brugte indstillinger ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Kontrollér, at følgende oplysninger vises i området til venstre på startsiden:

  • Navnet på den enhed, der aktuelt er sluttet til computeren.

  • Det operatørnavn eller adgangspunkt, der blev brugt, sidste gang du oprettede forbindelse til internettet.

 1. Klik på Opret forbindelse. Internetforbindelsen oprettes, og du kan se detaljerede oplysninger om forbindelsen i området til venstre på startsiden.

 

Oprettelse af en internetforbindelse