Fejlfinding af kabeltilslutninger

Hvis tilslutning af enheden via et USB-kabel mislykkes, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  • Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet, og at du har valgt USB-tilstanden Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) på din enhed.  Det gør du ved at gå til Indstillinger > Forbindelsesmuligheder eller Forbindelse, alt efter hvilket udtryk der bruges i enheden, og kontrollere, at du har valgt tilstanden Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) under USB-kabel.

  • Fjern kablet fra enheden, og tilslut det igen. Hvis din enhed stadig ikke kan registreres, skal du tage kablet ud, genstarte din enhed og din computer, og prøve igen.

  • Kontroller, at du bruger et originalt Nokia-kabel, og at det er den korrekte kabeltype til din enhed. Du kan finde oplysninger om understøttede USB-kabeltyper under Systemkrav.

 

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om valg af USB-tilstand i brugervejledningen til enheden.

Fejlfinding af kabeltilslutninger