Fejlfinding af Bluetooth-forbindelser

Du kan ikke vælge Bluetooth

Muligheden for at bruge en Bluetooth-forbindelse kan deaktiveres. Årsagen kan være en af følgende:

  • Du har ikke den korrekte Bluetooth-hardware eller -software installeret på computeren. Du kan kontrollere, hvilket Bluetooth-programversioner, der er installeret på computeren, ved at klikke på Hjælp > Om Nokia Ovi Suite > Systemoplysninger. Du kan finde en liste over de Bluetooth-softwareversioner, der understøttes af Nokia Ovi Suite, under Systemkrav.

  • Bluetooth-softwaren på computeren er deaktiveret.

  • Bluetooth-radioen på computeren er slukket.

 

Kontrollér dette, og foretag de nødvendige rettelser, før du forsøger at oprette forbindelse til enheden via Bluetooth igen.

Mobilenheden blev ikke fundet

Hvis enheden ikke vises på listen over Bluetooth-enheder, kan det skyldes et af følgende:

  • Du har ikke aktiveret Bluetooth i Bluetooth-indstillingerne for enheden.

  • Du har ikke gjort enheden synlig for andre Bluetooth-enheder.

 

Du redigerer Bluetooth-indstillingerne for enheden ved at gå til Indstillinger > Forbindelsesmuligheder eller Forbindelse, alt efter hvilket udtryk der er brugt på enheden. Slå Bluetooth til, og gør enheden synlig for andre Bluetooth-enheder. Klik derefter på Søg igen.

 

Fejlfinding af Bluetooth-forbindelser