Oversigt over softwareopdateringer

Du kan nemt opdatere enhedens software eller Nokia Ovi Suite med softwareopdateringsguiden i Nokia Ovi Suite. Hvis du allerede har den nyeste enhedssoftware installeret, men den af en eller anden grund ikke fungerer korrekt, kan du også geninstallere den med den samme guide. Derudover kan du installere og opdatere visse programmer på enheden.

Ovi Nokia Help warning Oversigt over softwareopdateringer Advarsel!

Brug ikke det enkeltstående Nokia Software Updater-program, når du bruger guiden til opdatering af Nokia Ovi Suite-softwaren for at forhindre, at der opstår funktionsfejl i enheden!

 

 

Om søgning efter opdateringer

Nokia Ovi Suite kontrollerer regelmæssigt, om der er tilgængelige opdateringer (enten til din enhed eller til selve Nokia Ovi Suite). Hvis det er tilfældet, vises der automatisk en meddelelse på Nokia Ovi Suite-startsiden og i meddelelsesområdet i Windows, som findes yderst til højre på proceslinjen. Du kan også se antallet af tilgængelige opdateringer over ikonet for softwareopdateringer på den øverste navigationslinje. Hvis du klikker på de viste meddelelser eller ikonet for den øverste navigationslinje, åbnes softwareopdateringsguiden, og du kan begynde opdateringen.

Ovi Nokia Help info Oversigt over softwareopdateringer Bemærk!

Hvis du har overført kopibeskyttede musiknumre, før du bruger softwareopdateringsguiden, skal du sætte enhedens USB-tilstand tilbage i Nokia Ovi Suite-tilstand (eller PC Suite). Du kan finde mere detaljerede oplysninger om valg af USB-tilstand i brugervejledningen til enheden.

Se også:

Opdatering af enhedens software

Geninstallation af enhedens software

Installation af enhedens programmer

Opdatering af enhedens programmer

Opdatering af Nokia Ovi Suite

Fejlfinding af opdatering og installation af software

Oversigt over softwareopdateringer