Geninstallation af enhedens software

Eftersom du geninstallerer enhedens software, findes den relevante software muligvis allerede på computeren. Nokia Ovi Suite behøver derfor ikke at hente softwaren igen.

Nyttige oplysninger før og efter geninstallation af enhedens software

  • Hvis der er oprettet forbindelse til enheden via Bluetooth, skal du skifte til et USB-kabel.

  • Hvis enheden er af den type, som bevarer indholdet, foretages der stadig en automatisk sikkerhedskopiering af bestemt indhold som en sikkerhedsforanstaltning. Indholdet i den automatiske sikkerhedskopi består af dine kontakter, beskeder, kalender og noter samt bogmærker og webfeeds.

 

Geninstallation af enhedens software