Fejlfinding af opdatering og installation af software

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis det ikke er muligt at opdatere eller installere software:

 • Hvis der ikke er forbindelse til internettet, skal du kontrollere forbindelsens status og forsøge at oprette forbindelse igen. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis problemet fortsætter.

 • Hvis der ikke er noget SIM-kort i enheden, skal du indsætte kortet for at kunne opdatere eller geninstallere softwaren.

 • Hvis enhedens batteriniveau er for lavt, skal du tilslutte den til en oplader.

 • Hvis der opstår fejl under sikkerhedskopierings- eller gendannelsestrinnene i softwareguiden, kan du finde oplysninger under Fejlfinding af sikkerhedskopiering og gendannelse.

 • Hvis søgning efter opdateret software til enheden mislykkes, skal du sørge for, at følgende er i orden i Internet Explorer:

  • Kontrollér, at Arbejd offline-tilstanden ikke er valgt.

  • Gå til Funktioner > Internetindstillinger og vælg fanen Avanceret Rul ned til indstillingerne for Sikkerhed og kontrollér, at Kontrollér for tilbagekaldt servercertifikat ikke er markeret.

  • Hvis du bruger en proxy til oprettelse af en internetforbindelse, skal du kontrollere, at proxyindstillingerne er korrekte.

 • Hvis der ikke er nok ledig plads på computeren til at starte en installation, skal du slette nogle filer på computeren eller placere dem på en hukommelsesnøgle eller en ekstern harddisk.

 • Hvis du får en generisk fejlmeddelelse, før eller under installationen af en softwareopdatering, kan du prøve at tilslutte USB-kablet igen. Hvis det ikke hjælper, kan du prøve at genstarte Nokia Ovi Suite og derefter eventuelt genstarte computeren, hvis det er nødvendigt. Du kan stadig godt installere de allerede hentede opdateringer, hvis du får besked om det. Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at geninstallere Nokia Ovi Suite.

 • Hvis enheden er tilsluttet computeren under installation af en Nokia Ovi Suite-opdatering, skal du afbryde forbindelsen til enheden.

 • Hvis det ikke er muligt at installere en opdatering af enhedssoftwaren eller geninstallere denne, skal du tage USB-kablet og enhedens batteri ud i fem sekunder. Sæt batteriet i igen, og hold enhedens tænd-/slukknap nede i ét sekund. Tilslut USB-kablet til enheden igen, og vent 10 sekunder. Bemærk, at USB-kablet skal være tilsluttet computeren direkte og ikke via en USB-hub, et USB-tastatur eller en dockingstation til en bærbar computer. Forsøg derefter at opdatere enhedssoftwaren igen.

ELLER

Hvis enheden har en starttast og et fast batteri, der ikke kan fjernes, skal du trykke på enhedens tænd-/slukknap og starttast samtidigt i ca. 10 sekunder. Hvis enheden ikke har en starttast, skal du trykke på tænd-/slukknappen i 10 sekunder. Vent derefter til installationen fortsætter.

  • Hvis enheden ikke svarer, skal du lukke Nokia Ovi Suite, hente Nokia Software Updater på http://www.nokia.com og forsøge at opdatere enhedssoftwaren med denne.

  •  

  • Hvis enheden fortsat ikke svarer efter brug af Nokia Software Updater, skal du prøve at formatere den. Bemærk, at fremgangsmåden for formatering er anderledes for visse enheder, f.eks. Nokia N900. Hvis din enhed ikke kan formateres ved hjælp af vejledningen nedenfor, skal du se brugervejledningen til enheden for at få flere oplysninger om, hvordan du formaterer den.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Fejlfinding af opdatering og installation af software Advarsel!

   Ved formatering slettes alt indhold på enheden.

   1. Hold følgende taster nede på enheden: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Fejlfinding af opdatering og installation af software og *.

   2. Hold enhedens tænd-/slukknap nede i ét sekund.

   3. Bliv ved med at holde 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Fejlfinding af opdatering og installation af software og * nede, indtil du hører enhedens starttone.

 1.  

  • Hvis formateringen heller ikke løser problemet, skal du indlevere enheden til det nærmeste Nokia Care-sted. Hvis enheden stadig er dækket af garantien, reparerer Nokia enheden under garantiens normale vilkår og betingelser.

 2. Ovi Nokia Help info Fejlfinding af opdatering og installation af software Bemærk!

  Hvis enheden ikke længere er dækket af garantien, kan Nokia ikke holdes ansvarlig for et eventuelt tab som angivet i slutbrugersoftwareaftalen. Du kan finde flere oplysninger på http://www.nokia.com/repair.

  • Hvis der blev installeret opdateret software til enheden, men enhedens indhold ikke blev gendannet, fordi forbindelsen mellem enheden og computeren blev afbrudt, kan du manuelt gendanne enhedens indhold under Funktioner > Gendan. Følg ovenstående vejledning til gendannelse af enheden, hvis enheden ikke svarer.

  • Hvis noget af indholdet på enheden ikke blev gendannet, kan du forsøge at geninstallere supportsoftwaren fra Funktioner > Indstillinger > Mine enheder og derefter forsøge at gendanne igen.

  • Hvis du, efter opdatering eller geninstallation af enhedens software, bemærker, at alle enhedens programmer ikke er gendannet, skal du prøve at genstarte enheden.

  • Hvis der under en opdatering af Kort-softwaren opstår en fejl under sletningen af gamle kort- og talevejledningsfiler, skal du slette dem alle manuelt fra enhedens hukommelseskort og slette mappen Byer samt en fil med navnet qf. Derefter skal du genstarte programmet Kort på enheden. Sletningen er nødvendig for at kunne bruge den opdaterede Kort-software. Når de gamle kort- og talevejledningsfiler er slettet, kan du manuelt hente de nye fra Kort i Nokia Ovi Suite.

  • Hvis der under en opdatering af Kort-softwaren opstår en fejl under installationen af et nyt kort- eller en ny talevejledningsfil, anbefales det at hente kort- eller talevejledningsfilen igen fra Kort på Nokia Ovi Suite på manuel vis. Det skyldes, at det kort, der var ved at blive opdateret, muligvis er beskadiget, og talevejledningsfilen mangler muligvis. Du kan løse problemet ved at gå til Kort i Nokia Ovi Suite og manuelt opdatere den beskadigede kort- eller talevejledningsfil samt de resterende kort- og talevejledningsfiler.

  • Hvis der efter
   opdatering af programmet Kort på enheden vises en besked om en intern fejl, når du åbner Kort i Nokia Ovi Suite, skal du afbryde forbindelsen mellem enheden og Nokia Ovi Suite og derefter oprette forbindelse igen. Hvis det ikke hjælper, kan du gøre følgende:

   1. Luk Nokia Ovi Suite, og tilslut enheden igen i USB-tilstanden for dataoverførsel. Du kan finde flere detaljerede oplysninger om valg eller ændring af USB-tilstand i brugervejledningen til enheden.

   2. Find en mappe med navnet Byer og en fil med navnet qf på enhedens hukommelseskort og lagringsenhed, og slet dem fra begge placeringer.

   3. Frakobl enheden, og åbn programmet Kort. Herved gendannes de slettede elementer.

   4. Luk programmet Kort på enheden, og tilslut enheden igen til Nokia Ovi Suite i USB-tilstanden i Nokia Ovi Suite (eller PC Suite).

   5. Gå til Kort i Nokia Ovi Suite for at hente kort- og talevejledningsfilerne igen.

 3.  

  Se også:

  Gendannelse af musiklicenser efter opdatering af enhedens software

   

  Fejlfinding af opdatering og installation af software