Synkronisering af indhold

Du kan holde indholdet på mobilenheden synkroniseret med Nokia Ovi Suite. Det betyder, at du har adgang til det samme indhold på mobilenheden og computeren. Hvis du mister enheden, findes alt indholdet stadig i Nokia Ovi Suite.

Kom godt i gang med synkronisering

Første gang du tilslutter enheden til computeren, vises intet af enhedens indhold i Nokia Ovi Suite. Start med at definere synkroniseringsindstillingerne og synkronisere enhedens indhold. Mulige indholdstyper, der kan synkroniseres er: kontakter, billeder, videoklip. beskeder, kalender- og opgaveelementer, noter samt bogmærker og webfeeds.

Ovi Nokia Help info Synkronisering af indhold Bemærk!

Nogle af de indholdstyper, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af den enhedsmodel, du bruger, og de programmer, der er installeret på computeren.

Du kan indstille synkronisering ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Gå til startsiden i Nokia Ovi Suite, og vælg Indstil synkronisering.

  2. Vælg, hvilke indholdstyper du vil synkronisere mellem enheden og Nokia Ovi Suite.

  3. Vælg, om indholdstyperne skal synkroniseres automatisk. Automatisk synkronisering finder sted, når du tilslutter enheden til Nokia Ovi Suite, eller når du vælger en anden enhed end den, du brugte i enhedsområdet.

 

Ovi Nokia Help info Synkronisering af indhold Bemærk!

Afbryd ikke enheden fra computeren, mens indhold synkroniseres.

Hvis indhold ikke kan synkroniseres fuldstændig mellem enheden og computeren, åbnes der en dialogboks med detaljerede oplysninger om mulige problemer (forbindelsen til enheden kan f.eks. være blevet afbrudt).

 

Se også:

Ændring af synkroniseringsindstillinger for enheden

Synkronisering af indhold