Oversigt over startsiden

Startsiden viser det nyeste indhold i Nokia Ovi Suite, der er opdelt i fire områder (kontakter, billeder, beskeder og musik), og giver dig et brugervenligt udgangspunkt til at få størst udbytte af dette  -indhold.

På startsiden har du også nem adgang til anbefalede programmer, spil, musik og andet indhold, som du kan hente fra Ovi Marked. Du kan finde flere oplysninger under Programmer, musik med mere fra Ovi.

Enheden og Nokia Ovi Suite

Din mobilenhed skal være tilsluttet computeren, for at du kan få størst muligt udbytte af Nokia Ovi Suite. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over tilslutningstyper. Når mobilenheden er tilsluttet computeren, kan du se et billede af enheden med enhedsnavnet vist i enhedsområdet på startsiden. Du kan finde flere oplysninger om enhedsområdet under Tilsluttede enheder. Du kan finde en vejledning til omdøbning af enheden eller automatisk sikkerhedskopiering af enheden under Ændring af enhedsindstillinger.

Det nyeste indhold på startsiden

Første gang du tilslutter enheden til computeren, er områderne, der er reserveret til dit personlige indhold, tomme. Start med at vælge hvilket indhold du vil synkronisere mellem din enhed og Nokia Ovi Suite. Du kan finde flere oplysninger under Synkronisering af indhold.

På startsiden kan du også dykke dybere ned i de fire indholdstyper. Du kan f.eks. klikke på området for kontakter på startsiden for at åbne Kontakter, hvor du kan få vist og redigere alle dine kontakter. Klik på Hjem i den øverste navigationslinje i Nokia Ovi Suite for at komme tilbage til startsiden. Du kan finde flere oplysninger under Kontakter på startsiden, Beskeder på startsiden, Musik på startsiden og Billeder på startsiden.

Nyttige tip om brug af Nokia Ovi Suite og nem adgang til Nokia Ovi Suite-funktioner

Til venstre på startsiden kan du se en række tip til brug af Nokia Ovi Suite. Der har du også nem adgang til nogle af de mest praktiske funktioner i Nokia Ovi Suite, når du har allermest brug for dem. Links til tip og funktioner omfatter følgende:

  • Opdater Nokia Ovi Suite, Opdater enhedssoftware eller Installer programmer: Se de seneste softwareopdateringer, og hold både Nokia Ovi Suite og Nokia-enheden opdateret. Du kan også installere og opdatere visse programmer på enheden. Også tilgængelig via Funktioner > Softwareopdateringer. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over softwareopdateringer.

  • Oprettelse af forbindelse til internettet: Brug mobilenheden til at oprette forbindelse til internettet med en computer, der er offline. Også tilgængelig via Funktioner > Opret forbindelse til internet. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over internetforbindelser .

  • Indstil synkronisering: Vælg, hvad der skal synkroniseres mellem din enhed og Nokia Ovi Suite, og om du vil synkronisere indhold automatisk, hver gang du tilslutter din enhed til computeren. Også tilgængelig via Synkronisering > Synkroniseringsindstillinger. Du kan finde flere oplysninger under Om synkronisering.

  • Sikkerhedskopienhed: Opret sikkerhedskopier af indholdet af din enhed for at sikre dine vigtige filer og oplysninger i Nokia Ovi Suite. Også tilgængelig via Funktioner > Sikkerhedskopi. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over sikkerhedskopiering og gendannelse.

  • Tilføj indhold: Vælg overvågede mapper for automatisk at føje billeder, videoklip og musiknumre fra valgte mapper på computeren til Nokia Ovi Suite. Dialogboksen til valg af mapperne åbnes automatisk, når du starter Billeder eller Musik, men endnu ikke har defineret nogen overvågede mapper. Når Tilføj dit indhold ikke længere er tilgængelig på startsiden, kan du altid få adgang til det ved at vælge Fil > Tilføj overvågede mapper.

 

Ovi Nokia Help info Oversigt over startsiden Bemærk!

Ikke alle link til tip og funktioner er tilgængelige altid.

Se også:

Oversigt over Nokia Ovi Suite

Oversigt over startsiden