Musik på startsiden

I området Musik på startsiden får du vist udvalgte musiknumre på computeren. Du kan se musiknummerets titel, navnet på kunstneren og albumcover (hvis der er et) for tilfældigt udvalgte musiknumre i musiksamlingen på computeren.

Klik på området Musik, hvis du vil have vist alle musiknumrene på computeren og mobilenheden. Herved åbnes visningen Musik i Nokia Ovi Suite, hvor du f.eks. kan kopiere musik mellem Nokia-enheden og computeren, afspille musik samt finde og købe ny musik. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over Musik.

Musik på startsiden