Kontakter på startsiden

I området Kontakter på startsiden vises de kontakter, der er gemt på computeren. Klik på området Kontakter, hvis du vil have vist alle kontakterne på computeren og mobilenheden. Herved åbnes visningen Kontakter i Nokia Ovi Suite, hvor du kan redigere og synkronisere kontakterne på computeren og enheden. Hvis du mister enheden, findes alle kontaktoplysningerne stadig i Nokia Ovi Suite. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over Kontakter.

Klik på Synk i området Kontakter på startsiden, hvis du vil opdatere kontakterne fra enheden på computeren. Du kan finde flere oplysninger under Synkronisering af indhold og Om synkronisering af kontakter.

Kontakter på startsiden