Beskeder på startsiden

I området Beskeder på startsiden vises de seneste samtaletråde på computeren. Hvis du vil læse alle beskederne på computeren og mobilenheden i fuld længde, skal du klikke på området Beskeder. Herved åbnes visningen Beskeder i Nokia Ovi Suite, hvor du kan redigere alle beskedindstillingerne. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over Beskeder.

Du kan nemt holde styr på ulæste beskeder, da det er angivet i området Beskeder, hvor mange ulæste beskeder du har på computeren, og hvor mange nye beskeder, du har på enheden, der er klar til at blive kopieret til computeren.

Klik på Synk i området Beskeder på startsiden, hvis du vil kopiere beskederne fra enheden til computeren. Du kan finde flere oplysninger under Synkronisering af indhold og Om synkronisering af beskeder.

Beskeder på startsiden