Hentning af musik online

Du kan finde og købe ny musik i Ovi Musik. Udvid din musiksamling ved at hente dine yndlingsnumre, og find også nye kunstnere og hit. Du kan afspille den musik, du har hentet, oprette afspilningslister og overføre musik til enheden.

De numre, du køber fra Ovi Musik, er DRM-frie og i MP3-format, hvilket betyder, at du kan overføre dem til alle enheder.

Hvis du ingen kredit har tilbage på din Nokia-konto til køb af musiknumre, skal du klikke på Tilføj kredit i Nokia Ovi Suite. Dette bringer dig til Ovi Musik online, hvor du kan tilføje kredit til din konto. Vend derefter tilbage til Nokia Ovi Suite, og fortsæt med at undersøge musikken, der er på tilbud.

Du kan søge i musik på Ovi Musik ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Log på din Nokia-konto ved at klikke på Log på i den øverste navigationslinje i Nokia Ovi Suite.

  2. Klik på Find musik på Ovi i navigationsområdet i visningen Musik.

  3. Indtast navnet på kunstneren, albummet eller nummeret i søgefeltet og klik på søgeknappen. Søgeresultaterne vises.

  4. Før museknappen over et element, og træk det til venstre eller højre for at rulle gennem søgeresultaterne.

  5. Dobbeltklik på et søgeresultat for at se flere oplysninger og hente numre direkte fra søgeresultaterne. Du kan også vælge at filtrere søgeresultaterne ved at klikke på album- eller nummerikonet.

  6. Klik på overførselsknappen for det ønskede nummer eller album. Den overførte musik gemmes som standard i mappen Min musik på computeren og føjes til din musiksamling i Nokia Ovi Suite. Du kan ændre placeringen af standardmusikmappen ved at vælge Funktioner > Indstillinger og gå til fanen Musik.

 

Ovi Nokia Help info Hentning af musik online Bemærk!

Når du køber DRM-frie musiknumre i Ovi Musik, må du ikke afbryde overførslen af numrene, før overførslen er afsluttet. Hvis du gør det, mister du de musiknumre, du allerede har betalt for.

 

Ovi Nokia Help tip Hentning af musik online Tip!

Du kan også klikke på Gennemse al musik på Ovi. Dette fører dig til Ovi Musik-internetbutikken. Du kan f.eks. søge efter musik, der er baseret på genre og gennemse forskellige afspilningslister.

 

Administration af musikoverførsler

Når du klikker på Overførsler i visningen Musik, får du vist en liste over numre, der aktuelt hentes eller er sat i kø til hentning. Her kan du administrere dine musikoverførsler på følgende måde:

  • Du kan standse musikoverførslen midlertidigt ved at klikke på knappen Pause i øverste højre hjørne af visningen Overførsler. Når overførslen er standset midlertidigt, ændres knappen til en Genoptag alle-knap. Klik på den, når du vil genoptage musikoverførslen.

  • Du kan fjerne et hvilket som helst musiknummer fra overførselskøen.

  • Hvis der opstår fejl under hentning af et musiknummer, kan du prøve at hente det igen.

  • Du kan dobbeltklikke på et ønsket nummer for at se nummeret i musikbiblioteket.

 

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger Ovi Musik under onlinesupport.

Hentning af musik online