Søgning i din musik

Søgning i musikken på computeren

Når du åbner Musik, er Musikbibliotek valgt, og indholdsområdet viser alle musiknumrene fra musiksamlingen på computeren. Musiknumrene vises i henhold til kunstner eller albumnavn, afhængigt af hvilken tilstand der er valgt i elementområdet. Klik på knapperne øverst i elementområdet for at skifte mellem de to tilstande:

  • Hvis du vælger kunstnertilstanden, kan du klikke på kunstnerens navn for at se alle musiknumrene for den pågældende kunstner opdelt i albummer.

  • I albumtilstand kan du klikke på albumnavnet for at se alle musiknumrene på det pågældende album.

 

Hvis du vil se den nyeste musik i din musiksamling, skal du markere gruppen Senest tilføjet i navigationsområdet. Denne smartgruppe indeholder al den musik, der er føjet til din musiksamling i Nokia Ovi Suite i de seneste to uger. Du kan eksempelvis have overført musikken online, kopieret den fra enheden eller tilføjet den fra en valgt mappe på computeren. Vær opmærksom på, at indholdet i en smartgruppe opdateres automatisk, og at du ikke kan omdøbe, redigere eller slette en smartgruppe.

Søgning i musikken på enheden

Hvis du vil se de numre, der er gemt på enheden, skal du vælge Musikbibliotek i enhedsområdet. Du kan se alle kunstnere eller albummer på listen i elementområdet og musiknumrene i indholdsområdet. Hvis du vil opdatere visningen, skal du markere Musikbibliotek i enhedsområdet og trykke på F5.

Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at læsning af musiknumrene mislykkedes, er installationen af WPD-driveren på enheden sandsynligvis ikke gennemført korrekt. Se instruktionerne under Fejlfinding i forbindelse med gennemsyn og kopiering af musik.

 

Ovi Nokia Help info Søgning i din musik Bemærk!

Hvis du gendanner enhedsindhold, lukkes enhedsområdet i alle Nokia Ovi Suite-visninger for at undgå funktionsfejl på enheden, mens gendannelsen er i gang.

Hvis du ikke kan finde en bestemt kunstner eller et bestemt album i din musiksamling, skal du koble enheden fra computeren og opdatere enhedens musikbibliotek. Tilslut derefter enheden til computeren igen.

Ovi Nokia Help tip Søgning i din musik Tip!

Det antal, der vises efter en gruppe eller et afspilningsnavn i navigationsområdet, angiver antallet af musiknumre i gruppen eller på afspilningslisten.

Hvis du vil kontrollere længden af musiknummeret, skal du markere det ønskede nummer i indholdsområdet. Musiknummerets længde vises efter navnet på nummeret.

 

Se også:

Tilføjelse af musik fra computeren

Filtrering af musik

Søgning i din musik