Åbning af Musik

Du kan åbne Musik ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på området Musik på Nokia Ovi Suite-startsiden.

  • Klik på ikonet Musik på den øverste navigationslinje i Nokia Ovi Suite.

  • Vælg Vis > Gå til > Musik i menuen.

 

Når Musik åbnes, vises alle albummer eller kunstnere i elementområdet, og alle musiknumrene fra musiksamlingen på computeren vises i indholdsområdet. Musiknumrene vises i henhold til kunstner eller albumnavn, afhængigt af hvilken tilstand du har valgt. Klik på knapperne øverst i elementområdet for at skifte mellem de to tilstande. Du kan dobbeltklikke på et musiknummer for at afspille det.

Når du åbner Musik for første gang, indeholder musiksamlingen al musik fra mappen Min musik på computeren. Hvis du lagrer musik i andre mapper på computeren, kan du tilføje disse mapper som overvågede mapper. Du kan finde en detaljeret vejledning til dette under Tilføjelse af musik fra computeren.

Hvis du vil se de musiknumre, der er gemt på enheden, skal du vælge Musikbibliotek i enhedsområdet.

Ovi Nokia Help info Åbning af Musik Bemærk!

Hvis du gendanner enhedsindhold, lukkes enhedsområdet i alle Nokia Ovi Suite-visninger for at undgå funktionsfejl på enheden, mens gendannelsen er i gang.

 

Du kan finde flere oplysninger om visning af musiknumrene under Søgning i din musik.

Bemærk, at musiknumrene skal være i et lydformat, der understøttes af Nokia Ovi Suite. Du kan finde flere oplysninger under Lydfilformater.

Åbning af Musik