Kopiering af musik til enheden

Du kan kopiere valgte musiknumre, et helt album eller en afspilningsliste fra computeren til enheden. Musik kopieres til det foretrukne hukommelsessted, som er defineret i Nokia Ovi Suite-indstillingerne. Sørg for, at du bruger hukommelsesstedet med mest mulig plads. Hvis du vil finde ud af, hvilken hukommelse der i øjeblikket er i brug eller vil ændre den, skal du vælge Funktioner > Indstillinger. Vælg fanen Mine enheder og den bedst mulige indstilling som Foretrukken hukommelse.

Ovi Nokia Help info Kopiering af musik til enheden Bemærk!

Når du kopierer musik mellem enheden og computeren, anbefales det, at du bruger en USB-kabelforbindelse og afhængigt af den anvendte enhed enten bruger Nokia Ovi Suite- eller PC Suite-tilstanden, hvis enheden vælger den automatisk, eller du skal vælge medieoverførselstilstanden. Derefter overføres de DRM-licenser, der kræves for at afspille kopibeskyttede musiknumre, sammen med numrene. Overførsel af musik via en Bluetooth-forbindelse er langsommere og overfører ikke DRM-licenserne til numrene. I dette tilfælde skal DRM-licenserne kontrolleres via mobilnetværket, næste gang du afspiller numrene på enheden.

Hvis der vises en meddelelse om, at du skal ændre USB-tilstanden på enheden, skyldes det, at du kopierer kopibeskyttede musiknumre.

Du kan kopiere enkelte numre eller et album til enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Musikbibliotek i navigationsområdet. I elementområdet vises en liste over alle kunstnere eller albummer i musiksamlingen afhængigt af den valgte tilstand.

 2. Markér den ønskede kunstner eller det ønskede album i elementområdet. Der vises en liste over numrene med den pågældende kunstner og det pågældende album i indholdsområdet.

 3. Markér de musiknumre, der skal kopieres til enheden, i indholdsområdet.

 4. Vælg Funktioner > Kopiér til enhed.
  ELLER
  Træk musiknumrene til din enhed, der vises i nederste venstre hjørne i Nokia Ovi Suite.

 

Du kan kopiere en afspilningsliste til enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på den ønskede afspilningsliste i navigationsområdet.

 2. Hvis du vil ændre rækkefølgen af numrene på afspilningslisten, skal du gøre det, inden du kopierer afspilningslisten til enheden. Når du har kopieret afspilningslisten, kan du ikke ændre rækkefølgen af numrene.

 3. Vælg Funktioner > Kopiér til enhed.
  ELLER
  Træk afspilningslisten til din enhed, der vises i nederste venstre hjørne i Nokia Ovi Suite.

 

Ovi Nokia Help info Kopiering af musik til enheden Bemærk!

Du skal muligvis opdatere enhedens musikbibliotek, før du kan se den kopierede musik på enheden.

 

Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at kopiering af musiknumrene mislykkedes, er installationen af WPD-driveren på enheden sandsynligvis ikke gennemført korrekt. Se instruktionerne under Fejlfinding i forbindelse med gennemsyn og kopiering af musik.

Ovi Nokia Help tip Kopiering af musik til enheden Tip!

Du kan også trække musik fra Windows Stifinder til enheden.

Kopiering af musik til enheden