Styring af afspilningen

I afspillerområdet i nederste højre hjørne af Nokia Ovi Suite vises det nummer, der aktuelt afspilles. Der kan du også finde alle de knapper, du kan styre musikafspilningen med. Se tabellen nedenfor for at få flere oplysninger om knapperne.

Afspilningsknapper:

 

Knap:

Handling:

Ovi Nokia pause Styring af afspilningen

Klik på denne knap for at standse afspilningen midlertidigt på det aktuelle sted i nummeret. Du kan også dobbeltklikke på det nummer, der afspilles, i indholdsområdet.

Ovi Nokia play Styring af afspilningen

Klik på denne knap for at genoptage afspilningen, efter at du har klikket på Pause.

Ovi Nokia slider Styring af afspilningen

Træk skyderen til venstre eller højre for at ændre afspilningspunktet i det nummer, der aktuelt afspilles.

I visningen af afspilningstiden ud for skyderen vises nummerets varighed, den forløbne tid og den resterende tid. Skift mellem disse ved at klikke på tidsvisningen.

Ovi Nokia previous Styring af afspilningen

Klik på denne knap for at springe til begyndelsen af det nummer, der aktuelt afspilles.

Dobbeltklik på denne knap for at springe til det forrige nummer.

Tryk på denne knap, og hold den nede for at spole tilbage i det aktuelle nummer.

Ovi Nokia next Styring af afspilningen

Klik på denne knap for at springe til det næste nummer.

Tryk på denne knap, og hold den nede for at spole frem i det aktuelle nummer.

Ovi Nokia volume Styring af afspilningen

Træk håndtaget i lydstyrkeskyderen op eller ned for at justere afspilningens lydstyrke.

Klik på denne knap for at deaktivere afspilningens lyd.

 

Styring af afspilningen