Visning og oprettelse af afspilningslister

Visning af indholdet af afspilningslister

Du kan se alle afspilningslisterne i navigationsområdet. Det antal, der vises efter et navn på en afspilningsliste, angiver, hvor mange musiknumre der tilhører afspilningslisten.

Du kan få vist indholdet af en afspilningsliste ved at klikke på navnet på afspilningslisten i navigationsområdet. Du kan se følgende oplysninger om afspilningslisten:

 • En oversigt over afspilningslisten (antal numre, samlet længde af numre, afspilningslistens størrelse).

 • Nummer, kunstner og albumnavne for alle numre, som findes på afspilningslisten,

 • Længden på hvert musiknummer.

 

Du kan oprette en afspilningsliste ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Musikbibliotek i navigationsområdet. I elementområdet vises alle albummer eller kunstnere, og i indholdsområdet vises alle numre fra musiksamlingen på computeren.

 2. Klik på knappen Kunstnere eller Albummer øverst i elementområdet, afhængigt af om du vil medtage alle numrene fra en bestemt kunstner eller et bestemt album på afspilningslisten. Markér navnet på den ønskede kunstner eller det ønskede album i elementområdet.
  ELLER
  Markér de musiknumre, der skal medtages på den nye afspilningsliste, i indholdsområdet.

 3. Træk de markerede elementer hen over knappen Opret afspilningsliste i navigationsområdet. Herved oprettes en afspilningsliste med et standardnavn.

 4. Indtast et navn til afspilningslisten.

 5. Tryk på Enter for at bekræfte det nye navn til afspilningslisten.

 

Ovi Nokia Help tip Visning og oprettelse af afspilningslister Tip!

Når du opretter en afspilningsliste, kan du også højreklikke på de markerede numre og vælge Føj til afspilningsliste > Ny afspilningsliste eller en eksisterende afspilningsliste.

Hvis du efterfølgende vil omdøbe en afspilningsliste, skal du markere afspilningslistens navn i navigationsområdet og vælge Rediger > Omdøb.

 

Du kan finde en vejledning om yderligere redigering af dine afspilningslister under Administration af afspilningslister. Du kan finde en vejledning om kopiering af musik til mobilenheden under Kopiering af musik til enheden.

Se også:

Søgning i din musik

Visning og oprettelse af afspilningslister