Administration af afspilningslister

Du kan redigere dine afspilningslister på følgende måde:

 • Føj musiknumre til en afspilningsliste.

 • Fjern musiknumre fra en afspilningsliste.

 • Omarranger musiknumrene på en afspilningsliste.

 • Slet en afspilningsliste.

 

Du kan føje musiknumre, kunstnere eller albummer til en afspilningsliste ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 • Træk et musiknummer, en kunstner eller et album til en afspilningsliste i navigationsområdet.

 • Højreklik på de musiknumre, du vil føje til en afspilningsliste, vælg Føj til afspilningsliste, og vælg derefter navnet på den afspilningsliste, som musiknumrene skal føjes til.

 

Du kan fjerne musiknumre fra en afspilningsliste ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på navnet på en afspilningsliste i navigationsområdet. De musiknumre, der findes på afspilningslisten, findes på en liste i indholdsområdet.

 2. Markér et eller flere af de musiknumre, du vil fjerne fra afspilningslisten.

 3. Vælg Rediger > Fjern fra denne afspilningsliste.

 4. Bekræft sletningen. Bemærk, at musikfiler ikke slettes fra computeren.

 

Du kan ændre rækkefølgen af musiknumrene på en afspilningsliste ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på navnet på en afspilningsliste i navigationsområdet. De musiknumre, der findes på afspilningslisten, findes på en liste i indholdsområdet.

 2. Træk et eller flere musiknumre til en ny placering på listen.

 

Du kan slette en afspilningsliste ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér navnet på en afspilningsliste i navigationsområdet, og vælg Rediger > Slet.

 2. Bekræft sletningen. Musiknumrene slettes ikke fra musiksamlingen.

 

Ovi Nokia Help info Administration af afspilningslister Bemærk!

Du kan ikke ændre afspilningslisterne på enheden. Du kan finde flere oplysninger under Kopiering af musik til enheden.

 

Se også:

Visning og oprettelse af afspilningslister

Tilføjelse af musik fra computeren

Administration af afspilningslister