Oversigt over Kort

Med Kort kan du gøre følgende:

  • Hente kort og talevejledningsfiler til enheden.

  • Se, hvilke kort og talevejledningsfiler du har på enheden.

  • Gå til Nokia Kort online, hvor du kan gennemse steder fra hele verden.

 

Ovi Nokia Help info Oversigt over Kort Bemærk!

Nogle funktioner i Nokia Ovi Suite virker ikke på alle enhedsmodeller. Derfor virker nogle funktioner, der er beskrevet i hjælpen, muligvis ikke på den anvendte enhedsmodel.

 

Om Kort

 

Vær opmærksom på følgende, når du begynder at bruge visningen Kort i Nokia Ovi Suite:

  • Før du åbner Kort i Nokia Ovi Suite, skal du åbne programmet Kort på enheden én gang. Herved oprettes de nødvendige driftsmapper, og det bliver muligt for Kort i Nokia Ovi Suite at oprette forbindelse til enheden.

  • Du skal have indsat et hukommelseskort i enheden, eller du skal bruge en enhed med intern lagerhukommelse. Du finder instruktioner om, hvilken hukommelse der skal bruges til at gemme indhold i Kort, under Ændring af indstillinger for Kort.

 

Oversigt over Kort