Åbning af Kort

Klik på Kort i den øverste navigationslinje i Nokia Ovi Suite for at åbne Kort. Når Kort åbnes, kan du se alle de tilgængelige kort i alfabetisk rækkefølge.

Det kan tage lidt tid at indlæse visningen Kort, fordi Nokia Ovi Suite først skal oprette forbindelse til korttjenesten.

Ovi Nokia Help info Åbning af Kort Bemærk!

Du skal have en aktiv internetforbindelse for at få fuldt udbytte af Kort. Men uden en internetforbindelse kan du se, hvilke kort og talevejledningsfiler der er på enheden, og slette kort eller talevejledningsfiler fra enheden.

Åbning af Kort