Sletning af kort eller talevejledningsfiler

Du kan slette et kort eller en talevejledningsfil fra enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg Kort og talevejledning i enhedsområdet.

  2. Vælg et eller flere kort eller talevejledningsfiler, og klik på Slet for et eller flere af de valgte elementer.

 

De valgte kort eller talevejledningsfiler slettes permanent fra enheden.

 

Ovi Nokia Help tip Sletning af kort eller talevejledningsfiler Tip!

Du kan annullere sletningen af et kort eller en talevejledningsfil, selv når elementet er sat i kø med henblik på sletning.

Sletning af kort eller talevejledningsfiler