Fejlfinding i forbindelse med hentning, overførsel og adgang til kort og talevejledningsfiler

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis det ikke er muligt at hente, overføre eller få adgang til et kort eller en talevejledningsfil:

 • Hvis forbindelsen mellem enheden og computeren afbrydes, skal du slutte USB-kablet til enheden igen. Hvis det ikke hjælper, kan du prøve at skifte til en Bluetooth-forbindelse. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af enheden via Bluetooth under Om tilslutning af enheden via Bluetooth.

 • Hvis internetforbindelsen er afbrudt, skal du kontrollere forbindelsens status og forsøge at oprette forbindelse igen. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis problemet fortsætter.

 • Hvis der ikke er tilstrækkelig plads i enhedens hukommelse til at gemme kortet eller talevejledningsfilen, kan du slette nogle filer (f.eks. videoklip, musik eller billeder) eller gemme dem på computeren. Hvis computeren løber tør for plads, kan du gemme nogle filer på en hukommelsesnøgle eller en ekstern harddisk. Prøv derefter at hente kortet eller talevejledningsfilen igen.

 

Der kan også opstå følgende fejl i forbindelse med Kort i Nokia Ovi Suite:

 • Der vises en serverforbindelsesfejl, når du åbner Kort.

 • Du får vist en meddelelse i Nokia Ovi Suite Kort om, at enhedens kort eller talevejledningsfiler muligvis er beskadiget.

 • Der vises en genetisk fejlmeddelelse, når du åbner Kort. I forbindelse med denne fejl skal du første prøve at afbryde forbindelsen fra enheden til Nokia Ovi Suite og derefter tilslutte enheden igen i Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) USB-tilstand.

 • Nokia Ovi Suite tilbyder som en opdatering den samme version af enhedens Kort-program, som du allerede har.

 

Benyt følgende fremgangsmåde for at løse de fire ovenstående fejl:

   1. Luk Nokia Ovi Suite, og tilslut enheden igen i Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) USB-tilstand. Du kan finde flere detaljerede oplysninger om valg eller ændring af USB-tilstand i brugervejledningen til enheden.

   2. Frakobl enheden, og åbn programmet Kort. Herved gendannes de slettede elementer.

   3. Luk programmet Kort på enheden, og tilslut enheden igen til Nokia Ovi Suite i USB-tilstanden i Nokia Ovi Suite (eller PC Suite).

   4. Hvis du modtog en fejlmeddelelse om de beskadigede kort og talevejledningsfiler eller den interne fejl, skal du gå til Kort i Nokia Ovi Suite for at hente dine kort og talevejledningsfilerne igen.

 

ELLER

Hvis du er blevet tilbudt samme version af Kort til din enhed, som den du allerede har, skal du åbne guiden til softwareopdateringer i Nokia Ovi Suite for at se, om der er en opdatering af Kort-softwaren tilgængelig til din enhed. Hvis der er det, skal du installere den. Hvis ikke, er programmet Kort i enheden opdateret.

Fejlfinding i forbindelse med hentning, overførsel og adgang til kort og talevejledningsfiler