Visning og filtrering af kontakter

Når Kontakter åbnes, kan du se de kontakter, der er gemt i Nokia Ovi Suite, i alfabetisk rækkefølge. Den første kontakt på listen vises i indholdsområdet. Du kan finde flere oplysninger om sortering af dine kontakter under Sortering af kontakter.

Ovi Nokia Help info Visning og filtrering af kontakter Bemærk!

Næste gang, du åbner Kontakter, vises den kontakt, du senest havde åbnet, inden du lukkede Kontakter, i indholdsområdet. Det samme gælder, hvis du f.eks. åbner Beskeder i Nokia Ovi Suite og derefter vender tilbage til Kontakter.

 

I synkroniseringsindstillingerne kan du definere, om kontakterne på enheden og Nokia Ovi Suite skal synkroniseres automatisk. Hvis de synkroniseres, kan du se alle dine kontakter ét sted. Du kan finde flere oplysninger om synkronisering af kontakter under Om synkronisering af kontakter.

Ovi Nokia Help info Visning og filtrering af kontakter Bemærk!

Når du synkroniserer kontakter mellem enheden og Nokia Ovi Suite, gemmes kontakter fra enheden i Nokia Ovi Suite. Hvis du synkroniserer kontakterne på en anden enhed med Nokia Ovi Suite, synkroniseres kontakterne fra den første enhed også til den aktuelt tilsluttede enhed.

 

Visning af kontakter på enheden

Hvis du vil se de kontakter, der er gemt på enheden, skal du vælge Alle i enhedsområdet. Du kan se en liste over de kontakter, der findes på enheden, og den første kontakt på listen vises i åben tilstand.

Hvis der er mere end én enhed tilsluttet, skal du vælge den anden enhed i enhedsområdet, så du kan se en liste over kontakterne på den pågældende enhed. Den første kontakt på listen vises i åben tilstand.

Filtrering af kontakter

Du kan søge efter og få vist en bestemt kontakt ved at filtrere den kontaktliste, der i øjeblikket er synlig i elementområdet. Start med at skrive kontaktens for- eller efternavn, telefonnummer eller e-mail-adresse i feltet under elementområdet. Derefter vises de kontakter, der svarer til det indtastede, i elementområdet. Klik på Ryd for at rydde feltet Filtrer kontakter.

Visning og filtrering af kontakter