Åbning af Kontakter

Hvis du vil åbne Kontakter, skal du klikke på Kontakter i den øverste navigationslinje i Nokia Ovi Suite. Når Kontakter åbnes, kan du se de kontakter, som du har gemt på computeren, i alfabetisk rækkefølge.

Hvis du vil se de kontakter, der er gemt på enheden, skal du vælge Alle i enhedsområdet. Du kan finde flere oplysninger om visning af dine kontakter under Visning og filtrering af kontakter.

Ovi Nokia Help info Åbning af Kontakter Bemærk!

Hvis du gendanner enhedsindhold, lukkes enhedsområdet i alle Nokia Ovi Suite-visninger for at undgå funktionsfejl på enheden, mens gendannelsen er i gang.

Åbning af Kontakter