Synkronisering af kontakter

Synkronisering betyder, at du opdaterer indhold mellem forskellige placeringer – f.eks. mellem enheden og Nokia Ovi Suite – så du har det samme indhold begge steder. Ved at synkronisere dine kontakter kan du holde dem opdateret på enheden, i Nokia Ovi Suite og i datahåndteringsoftwaren (såsom Microsoft Outlook). Når kontakterne er synkroniseret, betyder det også, at de stadig findes i Nokia Ovi Suite, hvis du skulle være så uheldig at miste enheden.

Ovi Nokia Help info Synkronisering af kontakter Bemærk!

Hvis du vil kunne synkronisere kontakter mellem enheden og en anden synkroniseringsplacering, skal kontakterne på enheden være lagret i enhedens hukommelse i stedet for på SIM-kortet. Se brugervejledningen til enheden for at få detaljerede instruktioner i, hvordan kontakterne flyttes eller kopieres fra SIM-kortet til enhedens hukommelse.

Når du synkroniserer kontakter mellem enheden og Nokia Ovi Suite, gemmes kontakter fra enheden i Nokia Ovi Suite. Hvis du synkroniserer kontakterne på en anden enhed med Nokia Ovi Suite, synkroniseres kontakterne fra den første enhed også til den aktuelt tilsluttede enhed.

Undgå at oprette identiske kontakter ved ikke at bruge andre programmer på enheden, f.eks. Mail for Exchange, til synkronisering af enhedens kontakter, hvis du allerede bruger Nokia Ovi Suite til dette formål.

Hvis du har tilsluttet flere enheder til Nokia Ovi Suite samtidig, synkroniseres kun kontakterne på den aktuelt aktive enhed (dvs. den enhed, der aktuelt er markeret i enhedsområdet), når du klikker på Synkroniser kontakter.

Du kan synkronisere kontakter fra enheden til computeren ved at benytte en følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du er på Nokia Ovi Suite-startsiden, skal du klikke på Synk i området Kontakter på startsiden.

  • Hvis du er i visningen Kontakter i Nokia Ovi Suite, skal du klikke på Synkroniser kontakter i enhedsområdet.

Ovi Nokia Help tip Synkronisering af kontakter Tip!

Du kan også synkronisere kontakter automatisk, hver gang du tilslutter enheden til computeren. Hvis du vil gøre dette, skal du gå til Værktøj > Indstillinger > Enhedssynkronisering for at ændre synkroniseringsindstillingerne for enheden.

Når synkroniseringen er fuldført, kan du kontrollere, hvilke kontakter der blev ændret i Nokia Ovi Suite eller kopieret til Nokia Ovi Suite, ved at klikke på gruppen Opdateret for nylig i navigationsområdet Kontakter. Gruppen Opdateret for nylig omfatter kontakter, der blev opdateret for højst to uger siden.

Ovi Nokia Help info Synkronisering af kontakter Bemærk!

En smartgruppe kan ikke omdøbes, redigeres eller slettes.

Se også:

Ændring af indstillinger for kontaktsynkronisering

Om synkronisering

 

Synkronisering af kontakter