Løsning af synkroniseringskonflikter

Når du synkroniserer dine kontakter, kan der opstå konflikter mellem de oplysninger, der findes på enheden, i Nokia Ovi Suite, din Nokia-konto og i datastyringssoftwaren (f.eks. Microsoft Outlook). Det er f.eks. tilfældet, hvis du har ændret en kontakts mobiltelefonnummer på enheden og i Nokia Ovi Suite.

OM LØSNING AF SYNKRONISERINGSKONFLIKTER

Når der opstår konflikter under synkronisering, samler Nokia Ovi Suite alle de kontakter, der har en eller flere konflikter i smartgruppen Synkroniseringskonflikter i navigationsområdet.

Ovi Nokia Help info Løsning af synkroniseringskonflikter Bemærk!

 Denne smartgruppe vises kun, når der er synkroniseringskonflikter. En smartgruppe kan ikke omdøbes, redigeres eller slettes.

 

 

Du kan løse synkroniseringskonflikter mellem kontakter ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Synkroniseringskonflikter i navigationsområdet, og vælg en kontakt med konflikter, der skal løses. Kontaktoplysningerne vises i indholdsområdet.

 

Ovi Nokia Help info Løsning af synkroniseringskonflikter Bemærk!

Kun de kontaktoplysninger, hvor der er en konflikt, vises, sammen med kontaktens navn.

  1. Vælg det korrekte alternativ for de oplysninger, der er i konflikt, og klik på Gem. Du kan også ignorere konflikten ved at vælge en anden kontakt eller kontaktgruppe og løse konflikten senere.

 

Dine kontakter synkroniseres automatisk, når du har løst den sidste konflikt i smartgruppen for synkroniseringskonflikter.

Løsning af synkroniseringskonflikter