Sortering af kontakter

Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølgen for dine kontakter, skal du gå til Funktioner >Indstillinger >Kontakter. De mulige alfabetiske sorteringsrækkefølger er fornavn – efternavn, eller efternavn – fornavn. Kontakterne sorteres som standard efter deres fornavn.

Sorteringsrækkefølgen gælder også for visning af de kontakter, der er gemt på enheden.

Se også:

Visning og filtrering af kontakter

Gruppering af kontakter

 

Sortering af kontakter