Sletning og gendannelse af kontakter

Du kan slette kontakter fra enheden og computeren. Du kan også gendanne kontakter, der er gemt på computeren.

 

Du kan slette en kontakt fra enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Alle i enhedsområdet.

 2. Markér en eller flere af de kontakter, du vil slette, i elementområdet. Hvis du vil markere omkringliggende kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste kontakt. Hvis du vil markere vilkårligt placerede kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere kontakter.

  1. Vælg Rediger > Slet.

  2. Klik på Ja i den dialogboks, der åbnes.

  Kontakten slettes permanent fra enheden og fra de kontaktgrupper, den tilhørte.

   

  Du kan slette en kontakt fra computeren ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg Alle i navigationsområdet.

  2. Markér en eller flere af de kontakter, du vil slette, i elementområdet. Hvis du vil markere omkringliggende kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste kontakt. Hvis du vil markere vilkårligt placerede kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere kontakter.

  1. Højreklik, og vælg Slet i den menu, der åbnes. Kontakten slettes på listen Alle kontakter og fra alle de kontaktgrupper, den tilhørte, og flyttes til Slettede kontakter.

  2. Vælg Slettede kontakter i navigationsområdet. Du kan se en liste over de kontakter, der i øjeblikket findes under Slettede kontakter.

  3. Markér den kontakt, der skal slettes.

  4. Højreklik, og vælg Slet i den menu, der åbnes. Hvis du vil slette alle kontakter på én gang, skal du højreklikke på Slettede kontakter i navigationsområdet og vælge Tøm Slettede kontakter i den menu, der åbnes.

  Kontakten slettes permanent fra computeren.

  Ovi Nokia Help tip Sletning og gendannelse af kontakter Tip!

  Du kan også slette kontakter permanent ved at markere kontakterne i elementområdet og trykke på Shift+Delete.

   

  Du kan gendanne en kontakt på computeren ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg Slettede kontakter i navigationsområdet. Du kan se en liste over de kontakter, der i øjeblikket findes under Slettede kontakter.

  2. Markér en eller flere af de kontakter, du vil gendanne, i elementområdet. Hvis du vil markere omkringliggende kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste kontakt. Hvis du vil markere vilkårligt placerede kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere kontakter.
   ELLER

   Hvis du vil gendanne alle de slettede kontakter, skal du vælge Rediger > Gendan alle.

  3. Højreklik, og vælg Gendan i den menu, der åbnes.
   Kontakten flyttes tilbage til Alle kontakter og til de kontaktgrupper, den tidligere tilhørte.

  Ovi Nokia Help info Sletning og gendannelse af kontakter Bemærk!

  Hvis du trækker en kontakt fra Slettede kontakter til en gruppe, den ikke tidligere har tilhørt, fjernes kontaktoplysningerne fra alle de andre grupper, den tilhørte, inden den blev slettet. Se også Gruppering af kontakter.

  Sletning og gendannelse af kontakter