Redigering af kontakter

Du kan redigere oplysningerne om en kontakt ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér den kontakt, du vil redigere, i elementområdet. Kontaktoplysningerne vises i indholdsområdet.

Ovi Nokia Help info Redigering af kontakter Bemærk!

Når du får vist en kontakt, vises kun de kontaktoplysningsfelter, hvor du har tilføjet oplysninger.

Hvis du har defineret dine egne titler for nogle kontaktoplysninger på enheden, vises de i Nokia Ovi Suite med standardtitler, f.eks. Mobil (privat) eller Mobil (arbejde). Når du synkroniserer dine kontakter, gendannes disse kontaktoplysninger på enheden, som du har defineret dem der.

 1. Dobbeltklik på en kontakt i elementområdet, eller klik på Redigeri øverste højre hjørne af indholdsområdet. Kontakten åbnes i redigeringstilstand.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i redigeringstilstanden:

  • Rediger de relevante eksisterende kontaktoplysninger.

  • Tilføj eller fjern et billede af en kontakt ved at klikke på Tilføj eller Slet. Du kan også trække eller kopiere et billede fra en anden placering. Det er også muligt at trække eller kopiere et billede, når redigeringstilstand ikke er valgt. De mulige billedformater er JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP og GIF.

  • Udskift billedet af en kontakt ved at klikke på Skift.

  • Skift mærkaten på en kontaktoplysning ved at klikke på en mærkat og vælge en i den rullemenu, der åbnes.

  • Tilføj oplysninger ved at klikke på Tilføj [tilgængelige kontaktoplysninger], eller, hvis det er muligt, fjern oplysninger ved at klikke på knappen Slet sidst i oplysningsfeltet.

 3. Klik på Gem. Ændringerne gemmes, og redigeringstilstanden lukkes.

 

Du kan synkronisere ændrede kontakter med enheden og computeren ved at klikke på Synkroniser kontakter. Du kan finde flere oplysninger om synkronisering af dine kontakter under Synkronisere kontakter.

Ovi Nokia Help tip Redigering af kontakter Tip!

Hvis du vil oprette en kontakt, der næsten har de samme oplysninger som en anden kontakt (f.eks. et kontaktoplysninger for et par), skal du åbne kontakten i indholdsruden eller i redigeringstilstand, højreklikke på et tomt sted og klikke på Opret identisk kontakt.

Se også:

Oprettelse af kontakter

Gruppering af kontakter

Redigering af kontakter