Oprettelse af kontakter

Du kan oprette en kontakt ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Alle i navigationsområdet.

 2. Klik på Opret kontakt i elementområdet. Der åbnes en ny, tom kontakt i redigeringstilstand.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i redigeringstilstanden:

  • Angiv de ønskede kontaktoplysninger.

  • Hvis kontakten har mere end ét telefonnummer, skal du vælge det foretrukne ved at markere den relevante alternativknap sidst i nummerfeltet.

  • Tilføj nye oplysninger ved at klikke på Tilføj [tilgængelige kontaktoplysninger], eller, hvis det er muligt, fjern oplysninger ved at klikke på knappen Slet sidst i oplysningsfeltet.

  • Tilføj eller fjern et billede af en kontakt ved at klikke på Tilføj eller Slet. Du kan også trække eller kopiere et billede fra en anden placering. Det er også muligt at trække eller kopiere et billede, når redigeringstilstand ikke er valgt. De mulige billedformater er JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP og GIF.

  • Udskift billedet af en kontakt ved at klikke på Skift.

  • Skift mærkaten på en kontaktoplysning ved at klikke på en mærkat og vælge en i den rullemenu, der åbnes.

 4. Klik på Gem. Den nye kontakt gemmes, og redigeringstilstanden lukkes.

 

Ovi Nokia Help info Oprettelse af kontakter Bemærk!

Når du får vist en kontakt, vises kun de kontaktoplysningsfelter, hvor du har tilføjet oplysninger.

 

Du kan synkronisere nye kontakter med enheden og computeren ved at klikke på Synkroniser kontakter. Du kan finde flere oplysninger om synkronisering af dine kontakter under Synkronisere kontakter.

Ovi Nokia Help tip Oprettelse af kontakter Tip!

Hvis du vil oprette en kontakt, der næsten har de samme oplysninger som en anden kontakt (f.eks. kontaktoplysninger for et par), skal du åbne kontakten i indholdsruden eller i redigeringstilstand, højreklikke på et tomt sted og klikke på Opret identisk kontakt.

Se også:

Redigering af kontakter

Gruppering af kontakter

Oprettelse af kontakter