Gruppering af kontakter

Hvis du vil inddele dine kontakter i grupper, kan du bruge de kontaktgrupper, der er klar i Nokia Ovi Suite, bruge de kontaktgrupper, du evt. har oprettet på din enhed eller oprette nye grupper i Nokia Ovi Suite. De foruddefinerede kontaktgrupper er Familie, Venner og Arbejde. Du kan omdøbe eller slette disse grupper.

Når du klikker på et kontaktgruppenavn, får du vist en liste over alle de kontakter, der tilhører den pågældende gruppe. Den første kontakt på listen vises i indholdsområdet.

Ovi Nokia Help info Gruppering af kontakter Bemærk!

Navigationsområdet i Kontakter indeholder også en gruppe med navnet Opdateret for nylig. Denne gruppe er en smartgruppe og omfatter alle de kontakter, der blev ændret under den sidste synkronisering af kontakterne. En smartgruppe kan ikke omdøbes, redigeres eller slettes. Du kan finde flere oplysninger om synkronisering af kontakter under Om synkronisering af kontakter.

 

Du kan oprette en gruppe ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Opret kontaktgruppe i navigations- eller enhedsområdet. Derved oprettes en gruppe med et standardnavn, f.eks. Gruppe 1, i området.

 2. Hvis du vil omdøbe gruppen, skal du dobbeltklikke på titlen og angive et nyt navn.

 3. Tryk på Enter for at bekræfte det nye gruppenavn. Bemærk, at alle gruppenavne skal være entydige.

Den nye gruppe tilføjes nederst på gruppelisten. Næste gang du åbner Kontakter, vises grupperne i alfabetisk rækkefølge.

 

Du kan føje en kontakt til en gruppe ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Alle i navigations- eller enhedsområdet.

 2. Markér en eller flere kontakter i elementområdet. Hvis du vil markere omkringliggende kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste kontakt. Hvis du vil markere vilkårligt placerede kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere kontakter.

 3. Træk kontakten til den ønskede gruppe. Bemærk, at du kan trække kontakter mellem navigations- og enhedsområdet.

Ovi Nokia Help tip Gruppering af kontakter Tip!

En kontakt kan tilhøre flere grupper på samme tid.

 

Du kan fjerne en kontakt fra en gruppe ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på kontaktgruppenavnet i navigations- eller enhedsområdet.

 2. Markér en eller flere kontakter i elementområdet. Hvis du vil markere omkringliggende kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste kontakt. Hvis du vil markere vilkårligt placerede kontakter, skal du klikke på den første kontakt og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere kontakter.

 3. Vælg Rediger > Fjern fra denne gruppe.

 4. Klik på Ja i den dialogboks, der åbnes.

Kontakten fjernes fra gruppen, men den slettes ikke fra computeren eller enheden.

Ovi Nokia Help tip Gruppering af kontakter Tip!

Når redigeringstilstand er aktiv, kan du trække en kontakt fra en gruppe til mappen Alle, som derefter fjerner kontakten fra den pågældende gruppe.

 

Du kan slette en gruppe ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér en kontaktgruppe i navigations- eller enhedsområdet.

 2. Vælg Rediger > Slet.

 3. Klik på Ja i den dialogboks, der åbnes.

Gruppen slettes permanent, men kontakterne i den pågældende gruppe forbliver på computeren eller enheden.

Ovi Nokia Help info Gruppering af kontakter Bemærk!

Du kan ikke gendanne kontaktgrupper.

Se også:

Sortering af kontakter

Gruppering af kontakter