Afsendelse af kontaktoplysninger i en e-mail

Du kan sende en kontakts oplysninger til andre i en e-mail-besked. Oplysningerne sendes som et elektronisk visitkort (vCard), der er vedhæftet beskeden.

 

Hvis du vil sende kontaktoplysninger via e-mail, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Opret en e-mail i dit e-mail-program.

  2. Vælg i Kontakter i Nokia Ovi Suite en kontakt, hvis oplysninger du vil sende.

  3. Træk kontakten til den nye e-mail.

  4. Vælg modtagerne af e-mailen, og send den.

Afsendelse af kontaktoplysninger via e-mail