Tilsluttede enheder

For at få det fulde udbytte af Nokia Ovi Suite bør din mobilenhed være tilsluttet computeren. Når enheden er tilsluttet, vises et billede af enheden i enhedsområdet i nederste venstre hjørne af Nokia Ovi Suite. I enhedsområdet vises følgende oplysninger for hver enkelt tilsluttet enhed:

  • Navnet på den tilsluttede enhed.

  • Et ikon for en USB-kabelforbindelse eller en Bluetooth-forbindelse, afhængigt af hvilken forbindelsestype du benytter. Bemærk, at hvis du benytter en USB-kabelforbindelse og har valgt medieoverførselstilstanden til overførsel af DRM-beskyttet musik, angives medieoverførselstilstanden med et nøgleikon ud over standardikonet for en USB-kabelforbindelse.

  • På startsiden vises en knap, der definerer synkroniseringsindstillingerne for enheden eller for synkroniseringsindholdet til dine aktuelle synkroniseringsindstillinger.

  • Under Kontakter, Beskeder eller Billeder vises en knap for synkronisering af visningsindholdet mellem din mobilenhed og computeren samt oplysninger, der angiver, om visningen er opdateret.

 

Ingen tilsluttede enheder

Hvis enheden ikke er tilsluttet Nokia Ovi Suite, er enhedsområdet tomt. Du tilslutter enheden første gang ved at klikke på teksten Tilslut enheden i det tomme enhedsområde og vælge Tilføj ny enhed. Herefter bliver du hjulpet gennem nogle få enkelte trin for at tilslutte enheden til Nokia Ovi Suite. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over tilslutningstyper.

Flere tilsluttede enheder

Hvis flere enheder er tilsluttet Nokia Ovi Suite samtidig, vises alle enhederne i enhedsområdet, og du kan skifte til den ønskede enhed ved at klikke på den pågældende enheds billede i enhedsområdet. Bemærk, at du ikke kan skifte til en anden enhed, mens indholdet synkroniseres, eller mens filer kopieres mellem den aktuelt anvendte enhed og computeren.

 

Se også:

Oversigt over Nokia Ovi Suite

Oversigt over startsiden

Ændring af enhedsindstillinger

Tilsluttede enheder