Visninger og mapper i dit billedgalleri

Alle tilgængelige visninger og mapper vises på en liste i navigationsområdet i visningen Billeder.

Alle billeder og videoer

Hvis du vil have vist alle billederne og videoklippene i billedbiblioteket, skal du markere gruppen “Alle” i navigationsområdet. Alle billederne og videoklippene i billedbiblioteket vises i indholdsområdet. Billedbiblioteket indeholder følgende:

 

De nyeste billeder og videoklip

Hvis du vil have vist de nyeste filer i billedbiblioteket, skal du markere gruppen Senest tilføjet i navigationsområdet. Det er en smartgruppe, der indeholder de filer, der er føjet til billedbiblioteket inden for de seneste to uger.

Ovi Nokia Help info Visninger og mapper i dit billedgalleri Bemærk!

Smartgruppen Senest tilføjet kan ikke omdøbes, redigeres eller slettes.

 

Albummer

Hvis du har oprettet albummer i billedbiblioteket eller kopieret albummer fra enheden, vises der en liste over albummerne i navigationsområdet. Markér et album for kun at få vist de filer, som det pågældende album indeholder. Du kan finde flere oplysninger under Administration af albummer.

Ovi Nokia Help tip Visninger og mapper i dit billedgalleri Tip!

Vælg Visning > Sorter efter og den relevante indstilling for at sortere miniaturerne.

Se også:

Gennemse billeder og videoklip på enheden

Visningstilstande

Visning af billedegenskaber

Visning af egenskaber for videoklip

Visninger og mapper i dit billedgalleri