Visning af billeder og videoklip

Hvis du vil se billeder og videoer i Nokia Ovi Suite, skal du gøre følgende:

  1. Vælg Billeder på værktøjslinjen i Nokia Ovi Suite, hvis Billedvisning ikke allerede er synlig.

  2. Vælg den visning eller mappe i navigationsområdet, der indeholder de billeder eller videoer, du vil se. Se også Visninger og mapper i dit billedgalleri.

  3. Vælg et billede eller en video i miniaturevisningen, og vælg ikonet Vis et enkelt element eller Vis i fuld skærm over indholdsområdet.

    • Med enkelt elementvisning kan du bruge pilene på begge sider af visningen til at bladre frem og tilbage, og knapperne i øverste højre hjørne kan bruges til at rotere billeder. Når du ser videoklip, kan du også stoppe afspilningen eller flytte skyderen under videoklippet for at springe til en anden del af videoklippet.

    • Med visning i fuld skærm kan du bruge den værktøjslinje, der skjules automatisk øverst på skærmen til at bladre frem og tilbage, til at zoome ind og ud på billeder ved hjælp af håndtaget, til at rotere elementer eller til at lukke visning i fuld skærm. Når du ser videoer, kan du trække i håndtaget for at springe til at andet sted i videoen.

 

Ovi Nokia Help tip Visning af billeder og videoklip Tip!

Dobbeltklik på billedet eller videoen for at ændre visning. Når du zoomer ind på et billede, kan du trække i billedet for at bevæge dig rundt på det.

 

Se også:

Visninger og mapper i dit billedgalleri

Tilføjelse af billeder og videoklip til billedbiblioteket

Visning af billeder og videoklip