Åbning af Billeder

Klik på ikonet Billeder i den øverste navigationslinje for at åbne Billeder. Når visningen Billeder åbnes, vises alle billederne og videoklippene i billedbiblioteket i indholdsområdet.

Hvis du vil have vist de billeder og videoklip, der er gemt på enheden, skal du vælge gruppen Alle i enhedsområdet nederst til venstre i visningen Billeder.

Du kan finde flere oplysninger under Visninger og mapper i billedbiblioteket, Visning af billeder og videoklip og Gennemsyn af billeder og videoklip på din enhed.

Brug overvågede mapper i Nokia Ovi Suite til automatisk at føje billeder eller videoklip til billedbiblioteket, og lad Nokia Ovi Suite holde styr på ændringerne i disse mapper. Du kan finde flere oplysninger under Tilføjelse af billeder og videoklip til billedbiblioteket.

Åbning af Billeder