Om synkronisering af billeder og videoklip

Du kan holde billederne og videoklippene på mobilenheden synkroniseret med Nokia Ovi Suite ved at kopiere nye filer fra enheden til billedbiblioteket i Nokia Ovi Suite. Hvis du mister enheden, findes alle billederne og videoklippene fortsat i Nokia Ovi Suite.

På Nokia Ovi Suite-startsiden kan du nemt se, hvor mange nye billeder og videoklip på enheden, der er klar til at blive synkroniseret med gruppen “Alle” i billedbiblioteket i Nokia Ovi Suite.

Ovi Nokia Help info Om synkronisering af billeder og videoklip Bemærk!

Hvis du har overført kopibeskyttede musiknumre før synkronisering af billeder eller videoklip, skal du sætte enhedens USB-tilstand tilbage i Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) USB-tilstand. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om valg af USB-tilstand i brugervejledningen til enheden.

 

Du kan manuelt synkronisere billeder eller videoklip fra enheden til computeren ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • På Nokia Ovi Suite-startsiden, skal du klikke på Synkroniser i området Billeder på startsiden.

  • Klik på Synkroniser billeder i enhedsområdet i billedvisningen i Nokia Ovi Suite.

 

Automatisk synkronisering

Du kan også synkronisere billeder og videoklip fra enheden til computeren automatisk, hver gang du slutter enheden til computeren. Det gør du ved at ændre synkroniseringsindstillingerne for enheden.

Du kan synkronisere billeder og videoklip automatisk ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg Funktioner > Indstillinger, eller højreklik på billedet af enheden i enhedsområdet, og vælg Indstillinger for [enhedens navn].

  2. Gå til Synkronisering af enheden, og vælg den enhed i rullemenuen, hvis synkroniseringsindstillinger du vil ændre. Hvis der kun er én enhed tilsluttet computeren, vælges enheden automatisk.

  3. Vælg Billeder på listen over elementer, der kan synkroniseres, for at kopiere nye billeder og videoklip fra enheden til Nokia Ovi Suite, når du klikker på Synkroniser alle. Vælg også indstillingen til automatisk synkronisering.

  4. Klik på OK for at gemme de ændringer, du har foretaget, og for at lukke dialogboksen.

 

Se også:

Ændring af indstillinger for Billeder

Om synkronisering af billeder og videoklip