Kopiering af billeder og videoklip

Du kan kopiere billeder og videoklip mellem den tilsluttede enhed og billedbiblioteket i Nokia Ovi Suite.

Du kan kopiere billeder eller videoklip fra enheden til billedbiblioteket ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg Alle i enhedsområdet nederst til venstre i visningen Billeder.

  2. Markér de ønskede filer.

  3. Vælg Funktioner > Kopiér til computer. De markerede billeder eller videoklip kopieres til gruppen “Alle” i Nokia Ovi Suite.

 

Du kan kopiere billeder eller videoklip fra billedbiblioteket til enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg gruppen “Alle” eller navnet på et album i navigationsområdet.

  2. Markér en eller flere filer i miniaturevisning.

  3. Vælg Funktioner > Kopiér til enhed. De markerede filer kopieres til gruppen “Alle” på enheden.

 

Ovi Nokia Help info Kopiering af billeder og videoklip Bemærk!

Når du kopierer billeder eller videoklip til enheden, skal du kontrollere, at du bruger den hukommelsesplacering, som har mest plads. Du kan kontrollere eller ændre den foretrukne hukommelsesplacering ved at vælge Funktioner Indstillinger, og gå til visningen Mine enheder.

 

Se også:

Tilføjelse af billeder og videoklip til billedbiblioteket

Kopiering af billeder og videoklip