Administration af albummer

Du kan administrere albummer på følgende måde:

 • Omdøbe albummer

 • Kopiere billeder eller videoklip fra et album til et andet

 • Slette billeder eller videoklip fra et album

 • Slette albummer

 

Ovi Nokia Help info Administration af albummer Bemærk!

Bemærk, at albummer ikke er tilgængelige på alle enheder.

 

Du kan omdøbe et album ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér navnet på et album i navigations- eller enhedsområdet.

 2. Højreklik, og vælg Omdøb.

 3. Skriv et nyt navn til albummet.

 4. Tryk på Enter.

 

Du kan kopiere billeder eller videoklip fra et album til et andet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér navnet på det album, der indeholder de filer, som du vil kopiere, i navigations- eller enhedsområdet.

 2. Markér de ønskede billeder og videoklip i indholdsområdet.

 3. Træk filerne til det album, som du vil kopiere dem til.

 

Du kan slette et billede eller videoklip fra et album ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér navnet på det album, som du vil slette et billede eller videoklip fra, i navigations- eller enhedsområdet.

 2. Markér den ønskede fil i indholdsområdet.

 3. Højreklik, og vælg Slet fra album. Bekræft sletningen. Billedet eller videoklippet slettes fra albummet, men det findes stadig i gruppen “Alle”.

 

Du kan slette et album ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér navnet på et album i navigations- eller enhedsområdet.

 2. Højreklik, og vælg Slet. Bekræft sletningen. Albummet slettes, men de billeder eller videoklip, som albummet indeholdt, findes stadig i gruppen “Alle”.

Administration af albummer