Visning af beskeder

Når du ser de beskeder, der er gemt på computeren eller enheden, kan du få et hurtigt overblik over beskederne ved at se dem på listen over beskeder i elementområdet. I elementområdet kan du se de første ord i hver besked. Når du markerer en besked i elementområdet, kan du se hele beskedteksten i indholdsområdet.

Hvis du vil se de beskeder, der er gemt på computeren, skal du markere gruppen “Alle” i navigationsområdet. Du får derefter vist en liste over alle beskeder på din computer. Du kan også klikke på en af smartgrupperne under gruppen Alle for kun at få vist de beskeder, der tilhører den valgte smartgruppe. Se Om smartgrupper for at få flere oplysninger.

Du kan få vist de beskeder, der er gemt på computeren, på følgende måde:

  • Efter afsendelses- eller modtagelsesdato.

  • Efter den kontakt, der sendte eller modtog beskeden.

 

Klik på knapperne øverst i elementområdet for at skifte mellem de to tilstande.

Du kan få vist beskederne fra enheden, når enheden er tilsluttet computeren, ved i enhedsområdet i visningen Beskeder at fremhæve en eller flere mapper med beskeder på enheden, f.eks. Indbakke, Sendt eller Kladder (navnene på mapper varierer). Du får derefter vist en liste over de beskeder, der findes i den valgte mappe.

Visning af beskedtråde

Du kan få vist alle de beskeder, du har sendt til eller modtaget fra en bestemt kontakt i en beskedtråd. Hvis du vil se en beskedtråd, skal du markere den ønskede besked i elementområdet, og hele beskedtråden fra den pågældende kontakt vises i indholdsområdet. Beskedtråden vises i kronologisk rækkefølge med den seneste besked øverst på listen.

 

Se også:

Filtrering af beskeder

Kopiering af beskeder

Sletning og gendannelse af beskeder

Visning af beskeder