Oversigt over Beskeder

Under Beskeder kan du gøre følgende:

 • Kopiere alle beskederne fra enheden til computeren, når du slutter enheden til computeren.

 • Læse de beskeder, der er gemt på computeren.

 • Bevare kopier af dine beskeder på computeren, selvom du sletter beskederne på enheden.

 • Få vist beskederne fra enheden, når enheden er tilsluttet computeren.

 • Sende beskeder til enkeltpersoner eller kontaktgrupper.

 • Besvare og videresende beskeder, du har modtaget.

 • Administrere dine beskeder, f.eks. ved at organisere beskeder i smartgrupper og ved at slette beskeder.

 • Få nem adgang til beskeder, du har sendt eller modtaget, ved at filtrere de beskeder, du har gemt på computeren eller i enheden.

 • Holde styr på nye beskeder:

  • Det tal, der er vises over ikonet Beskeder øverst på navigationslinjen, angiver, hvor mange ulæste beskeder du har på enheden.

  • I forbindelse med nye beskeder, som du modtager, vises meddelelser i meddelelsesområdet i Windows yderst til højre på proceslinjen.

 

Se også:

Åbning af Beskeder

Oversigt over Beskeder