Besvarelse af beskeder

Inden du begynder at sende beskeder, skal du kontrollere, at enheden er tilsluttet til computeren. Tilsluttede enheder vises i enhedens statusområde. Du kan tilslutte enheden til computeren ved hjælp af et kabel eller en trådløs Bluetooth-forbindelse.

Ovi Nokia Help info Besvarelse af beskeder Bemærk!

Hvis du bruger en enhed med to SIM-kort (en dobbelt SIM-enhed), benyttes SIM1 til at sende beskeder. SIM1 er enhedens interne SIM-kortholder. Hvis du vil sende en besked med det andet SIM-kort, skal du bytte om på SIM-kortene i enheden.

 

Du kan besvare en besked ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér den ønskede besked i elementområdet, og vælg Funktioner > Besvar. Beskeden sendes til afsenderen af den oprindelige besked.

  2. Skriv beskeden i tekstboksen. Når du skriver en besked, får du vist antallet af resterende tegn og det antal beskeder, der sendes, under tekstboksen.

  3. Klik på Send.

 

Ovi Nokia Help tip Besvarelse af beskeder Tip!

Du kan også vælge mere end én besked. Dit svar sendes herefter til alle afsendere af de beskeder, du har valgt.

Du kan også højreklikke på beskeder i element- eller indholdsområdet for at svare på, videresende eller slette beskeder eller oprette en ny kontakt.

Besvarelse af beskeder