Kopiering af beskeder

Når du slutter din enhed til computeren, kopieres beskeder fra enheden til computeren, og de vises i gruppen Alle. Du kan derudover kopiere valgte beskeder fra enheden til computeren eller fra computeren til enheden.

Du kan kopiere beskeder fra enheden til computeren ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér en af de mapper, der findes i enhedsområdet. Du får vist en liste over de beskeder, der findes i mappen.

  2. Markér en eller flere beskeder. Hvis du vil markere omkringliggende beskeder, skal du klikke på den første besked og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste besked. Hvis du vil markere vilkårligt placerede beskeder, skal du klikke på den første besked og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere beskeder.

  3. Træk beskederne til gruppen Alle i navigationsområdet. Beskederne kopieres til computeren.

 

Du kan kopiere beskeder fra computeren til enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér gruppen Alle i navigationsområdet. Du får vist en liste over alle beskeder på din computer.

  2. Markér en eller flere beskeder. Hvis du vil markere omkringliggende beskeder, skal du klikke på den første besked og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste besked. Hvis du vil markere vilkårligt placerede beskeder, skal du klikke på den første besked og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere beskeder.

  3. Træk beskederne til Mine mapper i enhedsområdet. Beskederne kopieres til enheden.

 

Ovi Nokia Help tip Kopiering af beskeder Tip!

Hvis du vil kopiere indholdet af en besked til udklipsholderen og indsætte det i et andet tekstredigeringsprogram, skal du markere en besked i elementområdet, højreklikke på beskeden i indholdsområdet i ruden til højre og vælge Kopiér til udklipsholder.

Kopiering af beskeder