Synkronisering af beskeder

Du kan holde indholdet på mobilenheden synkroniseret med Nokia Ovi Suite. Det betyder, at du har adgang til det samme indhold på mobilenheden og computeren. Hvis du mister enheden, findes alt indholdet stadig i Nokia Ovi Suite. Du kan vælge, hvilke indholdstyper du vil synkronisere, f.eks. kontakter, beskeder og billeder.

På Nokia Ovi Suite-startsiden kan du nemt se, hvor mange nye beskeder på enheden der er klar til at blive synkroniseret med computeren.

Du kan synkronisere beskeder manuelt fra enheden til computeren ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  • Hvis du er på Nokia Ovi Suite-startsiden, skal du klikke på Synk i området Beskeder på startsiden.

  • Hvis du er i visningen Beskeder i Nokia Ovi Suite, skal du klikke på Synkroniser beskeder i enhedsområdet.

 

Automatisk synkronisering

Du kan også synkronisere beskeder automatisk, hver gang du tilslutter enheden til computeren. Det gør du ved at ændre synkroniseringsindstillingerne for enheden.

Du kan synkronisere beskeder automatisk ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg Funktioner > Indstillinger, eller højreklik på billedet af enheden i enhedsområdet, og vælg Indstillinger for [enhedens navn].

  2. Gå til fanen Enhedssynkronisering, og vælg den enhed fra rullemenuen, hvis synkroniseringsindstillinger du vil ændre. Hvis der kun er én enhed tilsluttet computeren, vælges enheden automatisk.

  3. Vælg de beskeder, der skal synkroniseres, og vælg indstillingen til automatisk synkronisering.

  4. Klik på OK for at gemme de ændringer, du har foretaget, og for at lukke dialogboksen.

 

Ovi Nokia Help info Synkronisering af beskeder Bemærk!

Hvis du har overført kopibeskyttede musiknumre før opdatering af dine beskeder, skal du sætte enhedens USB-tilstand tilbage i Nokia Ovi Suite (eller PC Suite) USB-tilstand. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om valg af USB-tilstand i brugervejledningen til enheden.

Synkronisering af beskeder