Sletning og gendannelse af beskeder

Du kan slette beskeder fra computeren og enheden. Du kan også gendanne beskeder, der er gemt på computeren. Hvis du sletter en besked på enheden, slettes beskeden permanent, og den kan ikke gendannes.

Du kan slette og gendanne beskeder fra computeren ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér gruppen Alle eller en smartgruppe i navigationsområdet. Du får vist en liste over de markerede beskeder, der findes i gruppen Alle eller i smartgruppen.

 2. Kontrollér, at du får vist dine beskeder arrangeret efter den dato, meddelelserne blev sendt eller modtaget. Det gør du ved at klikke på knapperne øverst i elementområdet.

 3. Markér en eller flere af de beskeder, som du vil slette. Hvis du vil markere omkringliggende beskeder, skal du klikke på den første besked og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste besked. Hvis du vil markere vilkårligt placerede beskeder, skal du klikke på den første besked og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere beskeder.

 4. Højreklik, og vælg Slet. Beskederne flyttes til mappen Slettede beskeder.

 5. Hvis du vil tømme mappen Slettede beskeder, skal du højreklikke på mappenavnet i navigationsområdet og vælge Tøm Slettede beskeder i den genvejsmenu, der åbnes.
  ELLER
  Hvis du vil gendanne beskeder fra mappen Slettede beskeder, skal du markere mappenavnet i navigationsområdet, markere de ønskede beskeder i elementområdet, højreklikke og derefter vælge Gendan.

Ovi Nokia Help tip Sletning og gendannelse af beskeder Tip!

Du kan også slette beskeder permanent ved at markere beskederne i elementområdet og trykke på Shift+Delete.

Hvis du vil gendanne en slettet besked, der tilhører en beskedtråd, skal du klikke på Gendan, når du får vist beskeden i indholdsområdet.

Du kan slette beskeder permanent fra enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Markér en af de mapper, der findes i enhedsområdet. Du får vist en liste over de beskeder, der findes i mappen.

 2. Markér en eller flere af de beskeder, som du vil slette. Hvis du vil markere omkringliggende beskeder, skal du klikke på den første besked og derefter holde SHIFT-tasten nede og klikke på den sidste besked. Hvis du vil markere vilkårligt placerede beskeder, skal du klikke på den første besked og derefter holde CTRL-tasten nede og klikke på flere beskeder.

 3. Højreklik, og vælg Slet. Beskeden slettes permanent fra enheden, og den kan ikke gendannes.

Sletning og gendannelse af beskeder