Sletning af en smartgruppe

Du kan slette en smartgruppe ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér en af de smartgrupper, der vises under Alle.

  2. Vælg Rediger > Slet smartgruppe.

  3. Bekræft sletningen. Smartgruppen slettes, men beskederne i gruppen slettes ikke fra computeren. Du kan fortsat få vist disse beskeder under gruppen Alle.

Sletning af en smartgruppe