Oprettelse af en smartgruppe

Du kan oprette en smartgruppe ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Tilføj smartgruppe under de smartgrupper, der allerede vises i Beskeder. Dialogboksen “Ny smartgruppe” åbnes.

  2. Angiv et navn til smartgruppen.

  3. Klik på den regel, der skal være gældende for beskederne, f.eks. beskedstatus, på rullelisten over regler.

  4. Klik på den ønskede værdi, f.eks. ulæst, på rullelisten over værdier for den regel, du har valgt.

  5. Klik på Tilføj ny regel for at definere en anden regel og en værdi for den. Antallet af beskeder, der svarer til de regler, du definerer, vises, mens du opretter smartgruppen.

  6. Når du er færdig med at oprette smartgruppen, skal du klikke på Gem for at lukke dialogboksen. Den smartgruppe, du oprettede, vises i navigationsområdet.

 

Se også:

Redigering af en smartgruppe

Sletning af en smartgruppe

Oprettelse af en smartgruppe